Ізолінії рівних потенціалів енергетичного поля на площині

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Мостовенко, Олександр Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано геометричну модель фізичного поля, що породжується точковими джерелами енергії, з урахуванням впливу відстаней від точки поля до точкових джерел енергії на потенціали точок поля. Цей вплив залежить як від параметрів виду енергії, так і від параметрів середовища, де виникає фізичне поле. При цьому геометричною моделлю фізичного поля є чотиривимірний багатовид, де до трьох координат тривимірного простору додається четверта координата у вигляді потенціалу енергії кожної точки фізичного поля. Для наочності такий багатовид можна розшарувати на однопараметричну множину ізоповерхонь рівних потенціалів. Площинним аналогом ізоповерхні є ізолінія фізичного поля на площині з заданими джерелами енергії у цій площині. Визначено, що при одному джерелі енергії ізолінією є коло, центром якого є задане джерело. При двох джерелах енергії однакової потужності ізолінією фізичного поля на площині є еліпс з фокусами в заданих джерелах енергії. При числі джерел енергії 𝑛>2 ізолініями поля є криві, які є узагальненням поняття еліпс з числом фокусів більше двох.
Опис
Ключові слова
ізолінія, геометрична модель, фізичне поле, джерело енергії, багатовид, площина, точка, відстань, вплив, геометричний апарат, крива, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Мостовенко О. В. Ізолінії рівних потенціалів енергетичного поля на площині / О. В. Мостовенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 125 - 128. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання