Спотворення геомагнітного поля у виробничих умовах як проблема охорона праці

Ескіз

Дата

2014

Автори

Запорожець О .І.
Потапенко Г.Д.
Панова О. В.
Панків К. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ННДІПБОП

Анотація

У роботі досліджується зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.

Опис

Ключові слова

охорона праці, геомагнітні поля, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Спотворення геомагнітного поля у виробничих умовах як проблема охорона праці / О. І. Запорожець, Г. Д. Потапенко, О. В. Панова, К. В. Панків // Проблеми охорони праці в Україн і: зб. наук. праць / Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці. – К. : ННДІПБОП, 2014. – Вип. 28. – С.26 - 32. - Бібліогр. : 9 назв. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL_7GWutHdAhUKl4sKHapBBaEQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fpop_2014_28_5.pdf&usg=AOvVaw12dwndNY0U5_YJqRfOYtnj

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset