Концептуальні основи сталого розвитку та роль екологічної й техногенної безпеки в його досягненні

Анотація
На шляху розвитку людство повсякчас стикається з глобальними проблемами серед яких вичерпний обсяг ресурсів, зміни клімату, нестача продовольства та чистої питної води, перенаселення, військові конфлікти, а також соціальні проблеми, пов’язані з наявністю безробіття, бідності, гендерною нерівністю, низьким рівнем оплати праці та невідповідністю умов праці задекларованим рівням безпеки і вимогам суспільства до ризикогенності повсякденного життя. На сьогодні принципи сталого розвитку є ключовими у питаннях безпеки держави та стимулюють створення національних стратегій розвитку з урахуванням зазначених аспектів. В Україні з 2016 р. діє Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» для виконання якої необхідно реалізувати низку реформ та програм.
Опис
Ключові слова
охорона праці, сталий розвиток, інтегровані системи менеджменту, безпека виробничих процесів
Бібліографічний опис
Концептуальні основи сталого розвитку та роль екологічної й техногенної безпеки в його досягненні / О. М. Гунченко, О. С. Волошкіна, І. Б. Кордуба, М. В.Кравченко, П. І.Стефанович. // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, 21-22 травня 2020 / за заг. ред. В. П.Сопова, В. П. Мироненка. - Харків : ХНУБА, 2020. - С. 219 - 221.