Особливості формування інноваційних центрів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Гребенюк, О. В.
Зенькович, Наталія Георгіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджується особливості формування інноваційних центрів. Розглянуто сучасну проблематику спеціалізації центрів та світовий досвід. Наведені основні їх типи та задачі. The article deals with the peculiarities of the formation of innovation centers. The modern problems of specialization of centers and world experience are considered. The main types and tasks are given.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, innovation center, science park, specialization, introduction, інноваційний центр, технопарк, спеціалізація, впровадження
Бібліографічний опис
Гребенюк О. В. Особливості формування інноваційних центрів / О. В. Гребенюк, Н. Г. Зенькович / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 589 - 591. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання