Організаційно-технологічне обгрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущілененої міської забудови

Ескіз

Дата

2012

Автори

Броневицький, Андрій Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності організації та управління процесом висотного цивільного будівництва шляхом удосконалення методу організаційно- технологічного обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови. На підставі аналізу проектів висотного будівництва в м. Києві систематизовано визначальні фактори, які впливають на техніко-економічні показники проектів зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови, та виявлено закономірності впливу організаційно- технологічних факторів на тривалість висотного цивільного будівництва. Розроблено методику обґрунтування раціональної тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови, засновану на врахуванні організаційно-технологічних чинників, із застосуванням виявлених закономірностей. Впровадження одержаних наукових результатів в діяльність проектних і будівельних організацій дозволило скоротити строки зведення висотних будівель на 5-12% за рахунок визначення раціональних значень тривалості реалізації проектів висотного будівництва.

Опис

Ключові слова

висотне будівництво, щільна міська забудова, інвестиційно-будівельний проект, організаційно-технологічне проектування, тривалість, організаційно-технологічні фактори

Бібліографічний опис

Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обгрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущілененої міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Броневицький Андрій Петрович ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2012. - 19 с. - Бібліогр. : с. 18 - 19

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset