Організаційно-технологічне обгрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущілененої міської забудови

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі підвищення ефективності організації та управління процесом висотного цивільного будівництва шляхом удосконалення методу організаційно- технологічного обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови. На підставі аналізу проектів висотного будівництва в м. Києві систематизовано визначальні фактори, які впливають на техніко-економічні показники проектів зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови, та виявлено закономірності впливу організаційно- технологічних факторів на тривалість висотного цивільного будівництва. Розроблено методику обґрунтування раціональної тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови, засновану на врахуванні організаційно-технологічних чинників, із застосуванням виявлених закономірностей. Впровадження одержаних наукових результатів в діяльність проектних і будівельних організацій дозволило скоротити строки зведення висотних будівель на 5-12% за рахунок визначення раціональних значень тривалості реалізації проектів висотного будівництва.
Опис
Ключові слова
висотне будівництво, щільна міська забудова, інвестиційно-будівельний проект, організаційно-технологічне проектування, тривалість, організаційно-технологічні фактори
Бібліографічний опис
Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обгрунтування тривалості висотного цивільного будівництва в умовах ущілененої міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Броневицький Андрій Петрович ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2012. - 19 с. - Бібліогр. : с. 18 - 19
Зібрання