Вища математика Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та В55 векторний аналіз. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних

Ескіз

Дата

2024

Автори

Доля, О. В.
Забарило, О. В.
Коротких, Ю. А.
Рябчун, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять необхідні практичні відомості для виконання самостійних та індивідуальних завдань зі змістових модулей 1 та 2, що включають завдання з лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії і диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. А також приклади виконання типових варіантів змістового модуля 1 та 2 індивідуальної роботи та 30 варіантів для виконання самостійних робіт. Призначені для студентів ОПП першого рівня вищої освіти (бакалавр) інженерних та природничих спеціальностей всіх форм навчання КНУБА.

Опис

Ключові слова

вища математика, лінійна алгебра, аналіз векторний, диференціальне числення функції, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Вища математика : Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних : методичні вказівки до виконання самостійних та індивідуальних робіт : для здобувачів ОПП першого рівня вищої освіти (бакалавр) інженерних та природничих спеціальностей усіх форм навчання КНУБА / Київ. нац. ун-т бід-ва і архіт. ; укладачі : О. В. Доля, О. В. Забарило, Ю. А. Коротких, Ю. В. Рябчун. – Київ : КНУБА, 2024. - 92 с. - Бібліогр. : с. 93.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced