Особливості походження та визначення терміну "цивілізація"

Ескіз

Дата

2016

Автори

Швець, Євгенія Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Поняття “цивілізація” поступово увійшло у науковий обіг у зв'язку із виникненням необхідності у поясненні загальних принципів функціонування суспільства та середовища його існування. Того суспільства, яке поступово переставало розглядатися як “град божий” чи “град земний”, і відтепер повинно було співвідноситися з присутністю людини у цьому світі та її діяльністю.

Опис

Ключові слова

поняття "цивілізація", кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Бібліографічний опис

Швець Є. В. Особливості походження та визначення терміну "цивілізація"/ Є. В. Швець // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 81 - 86. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced