Культурні стереотипи в практиці управління державою

Ескіз

Дата

2016

Автори

Овчаренко, Світлана Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Минулі понад 25 років становлення суверенної влади в Україні були неоднозначними і сповненими протиріч. Загальний образ цих років збережеться в історії розбудови державності як образ часу, коли державне управління знаходилося на перетині культурних принципів минулого і майбутнього. Всі ці роки відбувався непростий процес подолання соціальної інерції і стереотипів та осмислювалися світоглядні принципи модернізації системи врядування, яка дісталася у спадок молодій державі у своїх конкретних історико-культурних вимірах.

Опис

Ключові слова

культурні стереотипи, управління державою

Бібліографічний опис

Овчаренко С. В. Культурні стереотипи в практиці управління державою / С. В. Овчаренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р.. - С. 37 - 42. - Бібіліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced