Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 122 «Комп’ютерні науки»

Ескіз

Дата

2024

Автори

Горда, Олена Володимирівна
Гончаренко, Тетяна Андріївна
Рябчун, Юлія Володимирівна
Саченко, Ілля Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання окремих розділів атестаційної випускної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освяти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 122 «Комп’ютерні науки» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. В. Горда, Т. А. Гончаренко, Ю. В. Рябчук, І. А. Саченко. – Київ : КНУБА, 2024. – 56 с. - Бібліогр. : с. 47.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced