Методологія вивчення будівельних технологій : навч. посібник

Ескіз

Дата

2019

Автори

Тонкачеєв, Геннадій Миколайович
Лепська, Любов Анатоліївна
Шарапа, Сергій Павлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено теоретичні та методологічні основи технологічних процесів для зведення будівель і споруд. На відміну від інших навчальних посібників і підручників це видання – одна з перших спроб переходу від фактологічного до методологічного подання інформації та навчання студентів будівельних вузів за цією концепцією. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних технологій, будівельні технології, будівлі і споруди

Бібліографічний опис

Тонкачеев Г. М. Методологія вивчення будівельних технологій : навч. посібник для студ. спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" / Г. М. Тонкачеєв, Л. А. Лепська, С. П. Шарапа ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2019. - 216 с. - Бібліогр. : с. 216.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced