Діяльність університетського освітнього омбудсмена в контексті розвитку особистісної суб’єктності здобувачів вищої освіти

Ескіз

Дата

2023

Автори

Росинський, Андрій Валерійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут вищої освіти НАПН України

Анотація

Сучасні умови і реалії в Україні загострюють виклики та додатково актуалізують завдання, які ставляться до вищої освіти. Одним із таких викликів є якісне становлення суб’єктності особистості кожного здобувача вищої освіти, майбутнього фахівця, який буде здатен зробити свій внесок у відновлення і розбудову як окремої галузі, так і всієї країни. Цей виклик носить комплексний характер, адже його реалізація одночасно впливає не тільки на кожну окрему особистість і її майбутню галузь діяльності, але й на її поточне освітнє середовище: навчальний заклад та освітній процес. Означений вплив є однією з умов попередження негативних проявів у психіці та поведінці молоді й одночасно забезпечує якісну еволюційну трансформацію освітнього середовища на принципах колегіальності та студентоцентрованості.

Опис

Ключові слова

освітній омбудсмен, особистісна суб’єктність, здобувач вищої освіти, студентоцентрованість, правопросвітницька діяльність, кафкдра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Росинський А. В. Діяльність університетського освітнього омбудсмена в контексті розвитку особистісної суб’єктності здобувачів вищої освіти / А. В. Росинський // Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022 р.) / Інститут вищої освіти НАПН України ; за заг. ред. : С. Калашнікової, Н. Базелюк. - Київ, 2023. - С. 72 - 73. DOI: 10.31874/REDU.Conf.2022

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset