Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Стрижак, О. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
У статті розглянуті питання щодо використання знання-орієнтовних систем для забезпечення діяльності експерта-аналітика, який аналізує велику кількість неструктурованих, розподілених у мережному середовищі інформаційних масивів. Розглядаються інструменти та методики їх використання при дослідженні певної кількості неструктурованих інформаційних масивів. Пропонується онтологічний підхід, на основі якого формуються тематичні тезауруси при автоматизованому перегляді неструктурованих інформаційних масивів. Надається приклад застосування методики формування тезауруса з використанням системи ТОДОС.
Опис
Ключові слова
онтологія, розподілені інформаційні ресурси, тезаурус, семантичний аналіз, контент-аналіз
Бібліографічний опис
Стрижак О. Є. Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта / О. Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП, 2013. – Вип. 13. – С. 114 – 134. – Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання