Туристично-ресурсний потенціал розвитку в’їзного етнокультурного туризму в Придніпровському регіоні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Євсєєва, Галина Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Становлення туристичної галузі на Дніпропетровщині має важливе значення для соціально-економічного розвитку області. Зокрема, внесок туристичних підприємств у розбудову вітчизняної, у тому числі місцевої, економіки (у регіонах де вже успішно налагоджений в’їзний туризм, наприклад Львівська,Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та ін. області) мають економічний і соціальний ефекти від їх функціонування. Перший аспект проявляється у величині надходжень до бюджетів обласного та державного значень, обсягах інвестиційних вкладень у розбудову інфраструктури галузі; а другий – у покращенні добробуту суспільства (зменшення рівня безробіття, збереження та відновлення природного потенціалу області та історико-культурної спадщини, підвищення життєвого рівня населення тощо). Унікальним поштовхом для активізації розвитку в'їзного туризму (в'їзний туризм - подорожі, що організовуються для громадян іноземних країн територією своєї держави, пов'язані з перетином державного кордону з метою некомерційної діяльності на термін від 1 доби до 1 року [1, с.5] в Україні, і зокрема в Придніпровському регіоні, можуть стати євроінтеграційні процеси, які останнім часом достатньо активізувалися.

Опис

Ключові слова

туристична галузь на Дніпропетровщині, туристичне підприємство, в'їзний туризм, в'їзний етнокультурний туризм

Бібліографічний опис

Євсєєва Г. П. Туристично-ресурсний потенціал розвитку в’їзного етнокультурного туризму в Придніпровському регіоні / Г. П. Євсєєва // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 206 - 211. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset