Композиция. Пространство. Информация

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуті деякі питання композиційно-просторових рішень прогресивних медіа систем і інформативності сучасного міського середовища .
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, композиция плоскости, линейная структура, локализация, движение и виртуальность, акцент, медиазоны пешеходных пространств, интерактивность и медиальность, композиція площини, лінійна структура, локалізація, рух і віртуальність, акцент, медіа зони пішохідного простору, інтерактивність та медіальність, composition plane, linear structure, localization, motion and virtuality, emphasis, media area pedestrian space, interactivity and medialnist
Бібліографічний опис
Костенко А. Я. Композиция. Пространство. Информация / А. Я. Костенко, С. В. Семка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 300 - 306. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання