Композиция. Пространство. Информация

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Костенко А. Я.
Семка С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті деякі питання композиційно-просторових рішень прогресивних медіа систем і інформативності сучасного міського середовища .

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, композиция плоскости, линейная структура, локализация, движение и виртуальность, акцент, медиазоны пешеходных пространств, интерактивность и медиальность, композиція площини, лінійна структура, локалізація, рух і віртуальність, акцент, медіа зони пішохідного простору, інтерактивність та медіальність, composition plane, linear structure, localization, motion and virtuality, emphasis, media area pedestrian space, interactivity and medialnist

Бібліографічний опис

Костенко А. Я. Композиция. Пространство. Информация / А. Я. Костенко, С. В. Семка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 300 - 306. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset