Територіальна громада як групова форма розселення : сильні і слабкі сторони, можливості і ризики

Ескіз

Дата

2016

Автори

Панченко, Тамара Федотівна
Яценко, Віктор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Суттєві перетворення в політичній, соціально-економічній та містобудівній сферах, які проходять в Україні, не можуть не впливати на просторове їх відображення, а саме на реформування системи розселення. Це, в першу чергу, стосується системи розселення локального рівня – міських та сільських поселень, які найбільше зазнають кардинальних змін з позиції впливу різних сфер існування суспільства: погіршення умов проживання і незадовільне інженерне забезпечення, нецільове використання землі і самовільне її освоєння, знищення природи, погіршення екології і ще багато недоліків архітектурно- містобудівної діяльності та неузгодженого галузевого законодавства. Разом з тим відомо, що саме нормативно-законодавча база має необхідний об'єм інструментів, за допомогою яких можна впливати на покращення стану середовища проживання людини. Це і регламенти системи освіти, науки, проектної діяльності містобудівного регулювання, інформаційні ресурси, можливість впливу на систему управління територіальними об’єктами різних ієрархічних рівнів.

Опис

Ключові слова

територіальна громада, система розселення, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Панченко Т. Ф. Територіальна громада як групова форма розселення : сильні і слабкі сторони, можливості і ризики / Т. Ф. Панченко, В. О. Яценко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 155 - 160. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced