Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва

Ескіз

Дата

2019

Автори

Терентьєв, Олександр Олександрович
Київська, Катерина Іванівна
Горбатюк, Євгеній Володимирович
Доля, Олена Вікторівна
Бородиня, Віталій Віталійович
Азенко, Артем Віталійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Елементи та конструкції будівель відрізняються різним ступенем складності і невизначеності технічного стану, а також значною кількістю чинників, що призводять до їх фізичного зносу, деформацій, дефектів та пошкоджень. Інформація про дефекти будівлі має бути представлена у вигляді результатів обстеження та діагностики. Визначення зв’язку між дефектами та причинами їх появи, прогнозування наслідків цих дефектів на подальший технічний стан об’єкта є багатофакторним завданням, тому потребує детального вивчення. Дефекти та пошкодження будівельних об’єктів є наслідком негативних факторів, що існують на всіх етапах життєвого циклу, у зв’язку з чим виникає завдання забезпечення їх експлуатаційної придатності шляхом отримання інформації щодо технічного стану, діагностування та прийняття рішень з відновлення. Оцінка технічного стану будівель є одна з найбільш складних задач на ринку інтелектуальних систем оцінки і прийняття рішень, складність якої полягає у великій кількості чинників, що впливають на оцінку, які досить складно формалізувати. Висвітлено питання, що пов’язані з методами обстеження та аналізу причин виявлення пошкоджень діагностики технічного стану будівель і споруд. Набула подальшого розвитку інформаційна технологія системи підтримки прийняття рішень, яка базується на потужних щодо інтелектуалізації аналітичних засобах, які дають змогу експертам приймати більш правдоподібні оцінки та управлінські рішення.

Опис

Ключові слова

методи обстеження, аналіз причин пошкоджень, технічний стан, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд / О. О. Терентьєв, К. І. Київська, Є. В. Горбатюк [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 82 - 91. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset