Метод оцінки ефективності встановлення меж розроблення детальних планів території

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Смілка, Владислав Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Нормативними актами у сфері містобудування та архітектури встановлюється порядок розробки, склад та зміст містобудівної документації і регламентуються окремі процеси містобудівного проектування. Однак, нормативні документи не регулюють питання методики визначення меж розробки містобудівної документації. Місцеві органи містобудування та архітектури повинні бути забезпечені математичним інструментом оцінки меж планування території. В статті описується відповідний метод, який заснований на глибинному, багатоструктурному аналізі виконаних проектів з планування території в період дії Генеральних планів міста Києва, розроблених у 1966 р., 1986 р. та чинного – 2002 р. Дослідження містобудівної документації проведено за такими критеріями: рік розробки, місце розробки, площа, периметр, кількість та довжина граней межі проектування, тип межі. Аналіз дозволив виділити три ключові умови, що визначають ефективність розробки документації: тип межі, площу та мету. Зазначені умови відтворені у математичних величинах, що дозволяють оцінити ефективність встановлення меж розробки детальних планів території. Метод може бути автоматизований в середовищі програмного комплексу аналітичної системи містобудівного моніторингу.
Опис
Ключові слова
метод, аналіз, містобудівна документація, детальний план території, планування території, система містобудівного моніторингу, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Смілка В. А. Метод оцінки ефективності встановлення меж розробки детальних планів території / В. А. Смілка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 129 - 135. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання