Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Горєлов, Віталій Олевтинович
Іляш, Юрій Юрійович
Ровінський, Віктор Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання, пов’язані з ущільненням даних та перетворенням форми інформації при розробленні комп’ютерних ігор. Показано методологічний підхід, що дає змогу ефективно реалізувати зменшення об’єму аудіоданих у порівнянні з використанням звичайних музичних файлів зі стисненням. Запропоновано метод та проведено експериментальні дослідження, результати яких можуть бути використані для розроблення ігрового програмного забезпечення. Визначення ефективності методів компресії важливе для подальшого вибору конкретного методу. Розглянуто систему числових характеристик, які дають змогу порівнювати методи між собою, запропоновано комплексний підхід до оцінки коефіцієнта стиснення та показник, який є об'єктивною кількісною характеристикою будь-якого квазізворотного методу стиснення даних. Розглянуто метод перетворення форми інформації при дослідженні подібності ламаних ліній, заданих набором пар координат. Запропоновано перетворення числових значень координат на площині у символьні рядки, які можуть оброблятися засобами систем управління базами даних, що допомагає отримати високу швидкодію і усуває потребу проведення арифметичних обчислень у реальному часі.
Опис
Ключові слова
звуковий файл, компресія, ефективність компресії, перетворення форми інформації, тайл, СУБД
Бібліографічний опис
Горєлов В. О. Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх / В. О. Горєлов, Ю. Ю. Іляш, В. А. Ровінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 93-104. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання