Проблемні питання об'єднання територіальних громад та шляхи їх вирішення

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
До основних завдань, визначених Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні належать реальне зміцнення самоврядування та надання громадам достатнього фінансового і матеріального ресурсу для вирішення завдань власного розвитку [1]. Зволікання з практичним впровадженням цих заходів вестиме до подальшого соціально- економічного занепаду багатьох територій та гальмування регіонального розвитку.
Опис
Ключові слова
об’єднання територіальних громад, реформування місцевого самоврядування, територіальна організація влади
Бібліографічний опис
Павлюк А. П. Проблемні питання об'єднання територіальних громад та шляхи їх вирішення / А. П. Павлюк // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 169 - 174. - Бібліогр. : 4 назви.