Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
У цій статті запропоновано методи, що дозволяють виявляти закономірності зміни якості поверхневих вод та ґрунтів, зокрема визначати місця підвищеної концентрації забруднюючих речовин, що впливають на їхній екологічний стан, будувати картографічні моделі на основі використання можливостей геоінформаційних систем та матеріалів космічної зйомки.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, rафедра геотехніки, якість ґрунтів, якість поверхневих вод, оцінка якості поверхневих вод, оцінка якості ґрунтів, басейн річки, геоінформаційні технології, дистанційне зондування Землі, екологічний моніторинг, забруднення поверхневих вод, забруднення ґрунтів
Бібліографічний опис
Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і ґрунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є. С. Анпілова, В. І. Клименко, Д. Л. Крета, О. М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 14. - С. 59 - 68. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання