Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виділена проблема управління інформацією в проектно-виробничій діяльності підприємств. Визначені класи впливів на зацікавлені сторони проектів та розроблено оптимізаційну модель інформаційної взаємодії в цій діяльності.
Опис
Ключові слова
управління проектами, проектно-виробнича діяльність, управління інформацією, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Лисицін О. Б. Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами / О. Б. Лисицін, Д. С. Катаєв, О. В. Єгорченков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 28-31. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання