Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Лисицін, О. Б.
Катаєв, Д. С.
Єгорченков, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виділена проблема управління інформацією в проектно-виробничій діяльності підприємств. Визначені класи впливів на зацікавлені сторони проектів та розроблено оптимізаційну модель інформаційної взаємодії в цій діяльності.
Опис
Ключові слова
управління проектами, проектно-виробнича діяльність, управління інформацією, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Лисицін О. Б. Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами / О. Б. Лисицін, Д. С. Катаєв, О. В. Єгорченков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 28-31. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання