Сервісно-орієнтований розвиток сучасних міст: кластерний підхід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Гарькавий, Ігор Борисович
Ігнатенко, Олександр Семенович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Проблеми на сучасному етапі розвитку сервісної діяльності в містах характеризуються тим, що участь місцевих органів публічної влади (ОПВ) у цих процесах пов’язана з невдалими спробами компенсувати локальну неефективність ринкового механізму. За основними напрямами надання публічних послуг ставилось за мету сприяти результативності системи споживання чи зменшенню втрат за структурними змінами, а також підвищити соціальну значущість третинного сектору економіки. На сьогодні в умовах необхідності прискореної модернізації муніципальної економіки легше подолати об’єктивну складність процесів управління за окремими сферами її розвитку. При цьому мають створюватись передумови для істотного підвищення відповідальності суб’єктів господарювання та місцевих ОПВ за прийняті управлінські рішення щодо розвитку сервісного напряму.
Опис
Ключові слова
сервісна діяльність в містах, кластерний підхід, інноваційна активність
Бібліографічний опис
Гарькавий І. Б. Сервісно-орієнтований розвиток сучасних міст: кластерний підхід / І. Б. Гарькавий, О. С. Ігнатенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 91 - 96. - Бібліогр. : 3 назви.