Кольорове тіло - система розташування хроматичних кольорів в ахроматичному порядку

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кузьмич, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі обґрунтовується важливість системного підходу до організації колористичних хроматичних звучань в послідовному порядку з врахуванням співвідношень до ахроматичного співставлення. Це являється на думку автора єдиним способом пояснити тональні співвідношення в хроматичному аспекті. Людина швидше диференціює тональні значення ахроматичного порядку і може дати собі з цим раду. З кольоровим хроматичним контекстом справи ідуть значно складніше. Поряд з природними задатками людина набуває і практичний досвід оперування хроматичними кольорами які базуються на основах спектру.

Опис

Ключові слова

тональне співвідношення хроматичного та ахроматичного діапазону, ахроматична складова, кольорове тіло, кольоромодулор, об’єм кольорового тіла, колористичні під набори проектних вирішень, об’ємне положення кольорів, взаємозв’язок колористичних поєднань, тонально- ахроматичні угруповання, кольорове середовище, світлостійкість, тональное соотношение хроматического и ахроматического диапазона, ахроматическая составляющая, цветное тело, кольоромодулор, объем цветного тела, колористические под наборы проектных решений, объемное положение цветов, взаимосвязь колористических сочетаний, тонально-ахроматические группировки, цветное среду, светостойкость, tonal correlation of chromatic and achromatic range, achromatic component, colored body, coloromodulor, volume of colored body, colored under sets of design solutions, volumetric color position, interconnection of color combinations, tonal-achromatic groups, color environment, light stability

Бібліографічний опис

Кузьмич В. І. Кольорове тіло - система розташування хроматичних кольорів в ахроматичному порядку / В. І. Кузьмич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 161-168. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced