Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2018
Автори
Серков, Олександр Анатолійович
Кравець, Валерій Олексійович
Касілов, Олег Вікторович
Заковоротний, Олександр Юрійович
Заволодько, Ганна Едвардівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використання комп’ютерних навчальних систем дає змогу індивідуалізувати процес навчання для кожного учня на ґрунті інформаційних технологій. Метою роботи є керування поведінкою учня за допомогою зміни об’єктивної складності навчального матеріалу згідно із суб’єктивною складністю, яка виникає під час навчання. Задачею є розроблення та теоретичне обґрунтування методів індивідуалізованого підходу студентів для навчання професійним компетенціям шляхом створення індивідуальних траєкторій вилучення та засвоєння знань на ґрунті інформаційних технологій. Сформовано метод організації процесу навчання із використанням комп’ютерної навчальної системи, функціонування якої реалізує особисто-орієнтовану модель учня. Результати експериментального дослідження довели, що за рахунок адаптації кожен з учнів починає працювати з однаковим інтелектуальним навантаженням для різних категорій учнів. Структурування дидактичного матеріалу у вигляді графа, вершинами якого є відповідні розділи контенту, а керування переходами реалізує система контролю засвоєння матеріалу, дає змогу удосконалити процес індивідуалізації навчання.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, комп’ютерна навчальна система, особисто- орієнтоване навчання
Бібліографічний опис
Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання / О. А. Серков, В. О. Кравець, О. В. Касілов, О. Ю. Заковоротний, Г. Е. Заволодько // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 124 - 132. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання