Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності

Ескіз

Дата

2009

Автори

Теренчук, С. А.
Єременко, Б. М.
Журибеда, Д. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Практика реалізації реальних інвестиційних будівельних проектів (ІБП) свідчить про те, що вплив факторів невизначеності призводить до виникнення непередбачуваних ситуацій, що в свою чергу призводить до неочікуваних витрат, навіть в тих проектах, які спочатку були визнані економічно обґрунтованими. Таке трапляється через те, що непередбачені або малоймовірні негативні сценарії розвитку ІБП все ж таки можуть відбутися і завадити реалізації проекту. Саме тому аналіз моделей і методів оцінки економічної ефективності ІБП в умовах невизначеності є актуальним і доцільним.

Опис

Ключові слова

інвестиційні будівельні проекти, імовірнісні методи, методи теорії ігор, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Теренчук С. А. Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності / С. А. Теренчук, Б. М. Єременко, Д. Б. Журибеда // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 5. - С. 51 - 55. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced