Підвищення комфортності сучасного аеропорту засобами створення особистого простору

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядається питання підвищення комфортності залів очікування сучасного аеропорту за рахунок створення особистого простору для пасажирів, проведений аналіз існуючих засобів створення такого простору і дана його якісна оцінка.
Опис
Ключові слова
аеропорт, зала очікування, комфорт, особистий/приватний простір
Бібліографічний опис
Сафронова О. О. Підвищення комфортності сучасного аеропорту засобами створення особистого простору / О. О. Сафронова, К. Р. Антропова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 385 - 391. - Бібліогр : 4 назви.
Зібрання