Вип. 35

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 65
 • Документ
  Соціальні аспекти формування центрів дозвілля молоді
  (КНУБА, 2014) Шпаковська, В. Т.
  В статті розглядаються соціальні фактори, що впливають на формування багатофункціональних культурно-розважальних осередків для молоді.
 • Документ
  Фактори впливу на формування архітектури річкових та морських-річкових вокзалів
  (КНУБА, 2014) Пушміна, О. В.
  У даній роботі визначено фактори, що впливають на архітектурно-планувальну організацію річкових та морських-річкових вокзалів.
 • Документ
  Методи створення сучасних виховних закладів
  (КНУБА, 2014) Пивоваренко, О. В.
  В статті розглядаються методи створення сучасних виховних закладів, їх особливості, основні положення і вимоги до організації середовища сучасного закладу з врахуванням психології сприйняття дітей.
 • Документ
  Відродження архітектурного ансамблю історичного центру малого міста (на прикладі пропозиції по регенерації історичного центру cмт Олика Волинської області)
  (КНУБА, 2014) Лещенко, Н. А.
  В статті пропонується модель реконструкції архітектурного ансамблю історичного центру Олики, визначається напрямок сучасного розвитку міста як туристичного центру при створенні туристичного маршруту по малим містам Західної України.
 • Документ
  Історичні передумови формування громадських будинків і споруд на території кар’єрів
  (КНУБА, 2014) Руденко, М. О.; Ніколаєнко, В. А.
  У статті розглядається історичний досвід будівництва на складному рельєфі та світовий досвід рекультивації гірничих виробок.
 • Документ
  Функциональные характеристики технопарковых структур
  (КНУБА, 2014) Каземи Лари, Голамали
  Розглянуто функціональні стрижнем і склад технопаркових структур за ступенем складності.
 • Документ
  Передумови комбінаторики та оптімізації в архітектурному проектуванні житла
  (КНУБА, 2014) Книш, М. В.
  У статті наведено приклади формування житла з використанням прийомів комбінаторики. З урахуванням зарубіжного досвіду в цій сфері, виявлені деякі особливості та прийоми планувальної організації житлових просторів.
 • Документ
  Социально-экономическая эффективность регенерации культурно-исторической среды промышленного города.
  (КНУБА, 2014) Черныш, М. А
  Стаття присвячена розгляду соціально-економічного ефекту, який може бути отриманий в результаті відновлення та збереження культурно- історичного середовища промислового міста. Акцентується увага на деяких гострих соціальних та економічних задачах сучасних промислових міст, які можуть бути вирішені в процесі регенерації їх культурно - історичного середовища. Показано необхідність збереження, відновлення культурно - історичного середовища промислового міста з метою поліпшення соціально - економічного розвитку країни в цілому.
 • Документ
  Організаційно-економічне забезпечення поводження з твердими побутовими відходами у малих містах України на прикладі м.Тульчин
  (КНУБА, 2014) Яворовська, О. В
  Розроблено рекомендаційну модель поводження з твердими побутовими відходами для малих міст України. На прикладі м. Тульчина Вінницької області проаналізовано основні помилки і перешкоди при впровадженні інноваційних технологій поводження з твердими побутовими відходами і запропоновано шляхи вирішення розглянутих проблем.
 • Документ
  Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування
  (КНУБА, 2014) Смілка, В. А
  В статті наводиться опис законодавчих актів, на підставі яких органи містобудування та архітектури видають основні вихідні дані для проектування об’єктів містобудування, а також проблеми, які при цьому виникають.
 • Документ
  Актуальні задачі архітектурно - будівельної екології
  (КНУБА, 2014) Іванова, Л. С.
  Проблема створення і підтримки екологічного середовища сучасної людини є досить актуальною в наш час. У світлі глобального завдання побудови екологічно сприятливого навколишнього середовища перед фахівцями - архітекторами та будівельниками, стоять два найважливіші завдання: створити високу якість життя і одночасно забезпечити екологічність міст, знизити надходження забруднень у середовище і досягти екологічної рівноваги між містами і природою. Практичне застосування аспектів архітектурно - будівельної екології вимагає вивчення, аналізу, систематизації, розвитку і взаємодії ряду напрямків.
 • Документ
  Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями
  (КНУБА, 2014) Дорохіна, Г. І.
  В статті розглянута можливість підвищення ефективності процесу архітектурного проектування шляхом використання прототипів- рішень. Запропоновано механізм виявлення необхідних прототипів-рішень фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для інвалідів.
 • Документ
  Обмеження при впровадженні енергоефективних систем і технологій в житловій забудові
  (КНУБА, 2014) Кошева, В. О; Чорноморденко, Є. І.
  Проведено аналіз раціональної модернізації житлових будівель з точки зору впровадження енергоефективних технологій та систем. Сформовано загальну класифікацію обмежень при енергоінтеграції у житловій забудові. На прикладі одиничного об’єкту житлової забудови розглянуто сучасні системи та заходи з енергоефективної модернізації будівель, і обмеження при їх застосуванні в конкретному випадку.
 • Документ
  Комплексний підхід до містобудівних рішень з підвищення компакстності міських територій
  (КНУБА, 2014) Прусов, Д. Е.
  Розглянуто комплексний підхід до містобудівних рішень з раціонального розвитку територій підвищенням компактності, з оцінкою впливу ущільнення житлової забудови та інженерно-технічних можливостей територій.
 • Документ
  Современное состояние исторической и типовой застройки города Донецка и возможность ее совершенствования с учетом мировых тенденций
  (КНУБА, 2014) Бенаи, Х. А.; Светличная, О. С.; Радионов, Т. В.
  Стаття присвячена проблемі сучасного стану історичної та типової забудови міста Донецька, а також проблеми збереження архітектурної спадщини. Найважливіша якість гармонійного вигляду історичної, типовий і сучасної забудови - ансамблева злагодженість просторово - містобудівних та архітектурно-стилістичних параметрів його забудови. Умови сучасного недавнього будівельного буму, недосконалість « охоронного » законодавства і реального проектного процесу в умовах будівництва у цінному історичному середовищі привели до ігнорування принципу органічною цілісності «нового» і «старого» в петербурзькій практиці архітектурного проектування. Про це свідчить список так званих «містобудівних та архітектурних помилок», допущених за останнє десятиліття при втручанні в історичну і типову забудову міста Донецька.
 • Документ
  Організаційно-функціональна модель відділення психолого-педагогічної допомоги у закладах для реабілітації дітей з вадами розвитку
  (КНУБА, 2014) Кравченко, І. Л.
  В статті розглядається загальна організаційно-функціональна модель відділення психолого-педагогічної допомоги у формуванні структури закладів для дітей з вадами розвитку, запропоновані прийоми трансформації даного відділення у реабілітаційних закладах різної місткості.
 • Документ
  Тенденции развития архитектуры Украины на рубеже ХХ – ХХІ веков
  (КНУБА, 2014) Хлюпина, А. С.
  У статті розглядається низка аспектів розвитку архітектури України к. ХХ – поч. ХХІ ст.: вплив радянської спадщини, у першу чергу вітчизняного модернізму, і пострадянські тенденції, у т.ч. неоеклектики і кітчу, а також вплив новітніх європейських течій на провідних українських архітекторів. В якості основних проблем сучасної української архітектурної практики вказані тотальне запозичення європейських практик і відсутність власних теоретичних розробок у даній області.
 • Документ
  Існування живопису в сучасному інтер‘єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного
  (КНУБА, 2014) Пилипчук, О. Д.
  В статті піднято питання про актуальність використання станкового живопису в сучасному проектуванні інтер‘єрного простору, та його взаємодія з архітектурною формою в просторому середовищі. Підняті питання: виявлення характеру призначення картинної площини в сучасному інтер‘єрі та його основні візуальні та кольорові функції. Як приклади, приведені художні роботи автора.
 • Документ
  Актуальність проблематики житла довготривалого перебування. Визначення та гіпотеза
  (КНУБА, 2014) Онофрійчук, О. В.
  В статті розглядається питання динамічного характеру процесу проектування житла згідно з сучасними потребами та способом життя. Виявлена потреба в житлі довготривалого перебування різних соціальних груп та проаналізовано існуючий поділ житлових будинків в Україні за тривалістю проживання. Запропоновано визначення – гіпотезу поняттю «житло довготривалого перебування».
 • Документ
  Современные тенденциии в храмостроении православных храмов
  (КНУБА, 2014) Липуга, Р. Н.
  Стаття розкриває сучасну проблему розвитку православного храмобудування на південному сході України ( в Луганській, Донецькій та Запоріжській областях). Проведені комплексні дослідження нових та збережених храмів з ціллю виявлення в них розбіжностей з принципами православних канонів, стилістичних та будівельних традицій. Автор акцентує увагу на виниклих проблемах на південному сході у сучасному храмобудуванні і пропонує новий підхід для збереження у регіоні такого напрямку архітектурної діяльності.