Витоки та особливості формування водно-зеленого діаметру міста Рівне і його приміської зони

Ескіз

Дата

2018

Автори

Потапчук, І. В.
Бичковська, Л. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто та досліджено особливості формування і розвитку системи зелених насаджень міста Рівне та його приміської зони у вигляді водно-зеленого діаметру. Проаналізований зв'язок містобудівної еволюції поселення повоєнної доби з формуванням різноманітних ландшафтних утворень. Висвітлений сучасний стан водно-зеленого діаметру, який вимагає проведення реконструктивних та відновлювальних заходів.

Опис

Ключові слова

Рівне, система зелених насаджень, водно-зелений діаметр, водойми, парки, сади, сквери, містобудівний розвиток, генеральний план, ландшафтно-рекреаційна територія

Бібліографічний опис

Потапчук І. В. Витоки та особливості формування водно-зеленого діаметру міста Рівне і його приміської зони / І. В. Потапчук, Л. С. Бичковська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 270-280. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced