Джерела фінансування енергоощадності у ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Тормосов, Р. Ю.
Степаненко, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто можливі джерела фінансування енергоощадної діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз джерел фінансування енергозберігаючих заходів та визначено їх особливості для державних та приватних вишів. Запропоновано розширити перелік фінансових джерел за рахунок застосування механізму державно-приватного партнерства.
Опис
Ключові слова
енергоощадність, вищий навчальний заклад, джерело фінансування, державно-приватне партнерство, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Тормосов Р. Ю. Джерела фінансування енергоощадності у ВНЗ / Р. Ю. Тормосов, І. І. Степаненко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 11. – С. 119 - 121. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання