До питання про принципи корпоративного управління та прозорості

Ескіз

Дата

2024

Автори

Похиленко Ірина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В умовах воєнного стану, коли економіка країни зазнає значних потрясінь, а ризики ведення бізнесу істотно зростають, роль ефективного корпоративного управління стає ще більш значною. У цьому контексті важливим є прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 року, яким доповнено ч. 3 статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства» новим абзацом такого змісту: «Розпорядження активами акціонерних товариств має відповідати принципам ефективного корпоративного управління та прозорості».

Опис

Ключові слова

Принципи, корпоративні права, прозорість, кафедра політичних наук і права

Бібліографічний опис

Похиленко І. С. До питання про принципи корпоративного управління та прозорості / І. С. Похиленко // Політика та право в умовах дії воєнного стану: пошук рішення : збірник матеріалів Міжнародна наук. конф., Київ, 23 квітня 2024 р. / Навчально-науковий інститут права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова ; за заг. ред. П. В. Горінова. - Київ : УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – С. 157 – 160.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced