Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто програмно-цільовий метод як інструмент, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньо-термінову перспективу. Інформація про застосування програмно-цільового методу в різних країнах та особливості програмно-цільового і постатейного методів бюджетування в Україні. Розглянуто головні переваги програмно-цільового методу бюджетування.
Опис
Ключові слова
програмно-цільовий метод, ефективний бюджетний процес управління бюджетними проектами, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Криворучко О. В. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів / О. В. Криворучко, Д. А. Харитонов, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 27 - 32. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання