Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Криворучко, О. В.
Харитонов, Д. А.
Цюцюра, М. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто програмно-цільовий метод як інструмент, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньо-термінову перспективу. Інформація про застосування програмно-цільового методу в різних країнах та особливості програмно-цільового і постатейного методів бюджетування в Україні. Розглянуто головні переваги програмно-цільового методу бюджетування.
Опис
Ключові слова
програмно-цільовий метод, ефективний бюджетний процес управління бюджетними проектами, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Криворучко О. В. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів / О. В. Криворучко, Д. А. Харитонов, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 27 - 32. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання