Форма державного устрою і регіональна політика сучасних держав: змістовна та функціональна взаємообумовленість

Ескіз

Дата

2016

Автори

Наумкіна, Світлана Михайлівна
Челак, Олександр Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Питання територіальної організації влади в суспільстві завжди є актуальним для політичного дискурсу, незалежно від географічного розташування держави та історичного періоду її функціонування. Традиційно дане питання розглядається в контексті обговорення та пошуку найоптимальнішої форми державного устрою, яка відповідає умовам даного суспільства. Сучасність не є винятком, більш того, вона значно актуалізує це питання через неоднозначність тлумачення поняття «форма державного устрою», а також трансформацією уявлень про управління державою від територіальної організації до просторової політики. Отже, виникає потреба в ґрунтовному аналізі існуючих концепції організації територіального управління державою та впливу форми державного устрою на її зміст.

Опис

Ключові слова

державний устрій, форма державного устрою, регіональна політика сучасних держав

Бібліографічний опис

Наумкіна С. М. Форма державного устрою і регіональна політика сучасних держав: змістовна та функціональна взаємообумовленість / С. М. Наумкіна, О. П. Челак // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р. - С. 30-37. - Бібіліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced