Форма державного устрою і регіональна політика сучасних держав: змістовна та функціональна взаємообумовленість

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Наумкіна, Світлана Михайлівна
Челак, Олександр Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Питання територіальної організації влади в суспільстві завжди є актуальним для політичного дискурсу, незалежно від географічного розташування держави та історичного періоду її функціонування. Традиційно дане питання розглядається в контексті обговорення та пошуку найоптимальнішої форми державного устрою, яка відповідає умовам даного суспільства. Сучасність не є винятком, більш того, вона значно актуалізує це питання через неоднозначність тлумачення поняття «форма державного устрою», а також трансформацією уявлень про управління державою від територіальної організації до просторової політики. Отже, виникає потреба в ґрунтовному аналізі існуючих концепції організації територіального управління державою та впливу форми державного устрою на її зміст.
Опис
Ключові слова
державний устрій, форма державного устрою, регіональна політика сучасних держав
Бібліографічний опис
Наумкіна С. М. Форма державного устрою і регіональна політика сучасних держав: змістовна та функціональна взаємообумовленість / С. М. Наумкіна, О. П. Челак // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р. - С. 30-37. - Бібіліогр. : 4 назви.