Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Мислович, Михайло Володимирович
Бондарчук, Ольга Вячеславівна
Соболевська, Тетяна Григорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З позиції статистичного підходу до вібродіагностики електротехнічного обладнання важливо визначити ряд параметрів вібраційних процесів, до яких належить математичне сподівання та дисперсія. Розроблено методику та наведено співвідношення для визначення параметрів перетворення та метрологічних характеристик лінійної моделі АЦП та вимірювального каналу (ВК). Методика ґрунтується на використанні методу статистичної лінеаризації, що дає можливість представити окремо параметри перетворення за математичним сподіванням та за дисперсією. Результатом такої обробки є діагностичне рішення про відсутність або наявність дефекту певного типу. Наведено результати експериментального визначення цих параметрів для плати введення-виведення даних типу Л-203 (з АЦП) та для ВК автоматизованої системи вібродіагностики (АСД).
Опис
Ключові слова
вимірювальний канал, аналогово-цифровий перетворювач, автоматизовані системи вібродіагностики, плата введення-виведення даних типу Л-203, статиcтична лінеаризація, кафедра автоматизації технологічних процесів
Бібліографічний опис
Мислович М. В. Визначення метрологічних характеристик методом статистичної лінеаризації в автоматизованих системах вібродіагностики / М. В. Мислович, О. В. Бондарчук, Т. Г. Соболевська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 194 - 200. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання