Регіональний аспект зовнішньоінтеграційних процесів в українській політиці

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Тероризм, кібертероризм, піратство сьогодні є глобальними загрозами, які можуть впливати на стан національної безпеки України. Хоча, більша загроза полягає в невигідному геополітичному розташуванні держави - находячись між НАТО та ОДКБ, Україна є ареною зіткнення геополітичних інтересів США та Росії.
Опис
Ключові слова
тероризм, кібертрроризм, національна безпека України, зовнішньоінтеграційні процеси
Бібліографічний опис
Бураченкова С. Б. Регіональний аспект зовнішньоінтеграційних процесів в українській політиці / С. Б. Бураченкова // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 126-128. - Бібліогр. : 4 назв.