Регіональний аспект зовнішньоінтеграційних процесів в українській політиці

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бураченкова, Світлана Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Тероризм, кібертероризм, піратство сьогодні є глобальними загрозами, які можуть впливати на стан національної безпеки України. Хоча, більша загроза полягає в невигідному геополітичному розташуванні держави - находячись між НАТО та ОДКБ, Україна є ареною зіткнення геополітичних інтересів США та Росії.

Опис

Ключові слова

тероризм, кібертрроризм, національна безпека України, зовнішньоінтеграційні процеси

Бібліографічний опис

Бураченкова С. Б. Регіональний аспект зовнішньоінтеграційних процесів в українській політиці / С. Б. Бураченкова // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 126-128. - Бібліогр. : 4 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced