Перспективи розвитку сучасних мереж доступу

Анотація
Одним з основних напрямів сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем та мереж зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Серед типів мереж доступу на сьогодні найбільш прогресивною вважається мережа FTTH, яка забезпечує підключення оптичного волокна безпосередньо до домашньої апаратури абонента. Перевагою цієї технології є високий рівень інформаційно-пропускної здатності, а особливістю є використання конструкції багатоволоконного оптичного кабелю з осердям стрічкового типу. Ще одним напрямом сучасного науково-технічного прогресу є всебічний розвиток волоконно-оптичних систем зв'язку, що забезпечують можливість доставки на значні відстані великого обсягу інформації з високою швидкістю. Проте область застосування волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) не обмежується передачею даних на великі відстані для безпосереднього зв'язку, а має більш широкий спектр, від бортових систем до локальних (LAN) і глобальних (WAN) волоконно-оптичних телекомунікаційних мереж. Дуже перспективне використання волоконно-оптичної техніки в кабельному телебаченні, оскільки вона дає змогу з одного боку забезпечити високу якість передачі зображення, а з іншого – істотно розширити можливості інформаційного обслуговування абонентів. Розвиток телекомунікаційних технологій по шляху багатоцільового призначення для телефонного і телеграфного зв'язку, телебачення, передача даних, мультимедіа додатків і т.ін., неможливе без використання волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ).
Опис
Ключові слова
мережі зв’язку, мережі доступу, оптичний кабель, осердя оптичного кабелю, осердя стрічкового типу
Бібліографічний опис
Перспективи розвитку сучасних мереж доступу / С. Б. Гордієнко, О. О. Манько, В. О. Манько [ та ін. ] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 122 – 129. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання