Онтологічне представлення функціональності систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Лебідь, О. Г.
Приходнюк, В. В.
Стрижак, О. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Розглядаються умови формування онтологічних моделей на основі утворення з концептів предметної області класів термінополів. Введено та визначено функціональні властивості онтологічних перетворень. Формулюється та доводиться твердження щодо властивості двоїстості таких перетворень. Визначається поняття натуральної системи, як відображення функціональності онтології предметної області. У даній роботі описується технологія безперервної трансформації слабко структурованих масивів табличного виду в онтологічну систему, яка спроможна перетворюватися у відповідне ГІС-середовище. Наведено приклад таких перетворень для ArcGIS. Надано опис ІТ-ТОДС, засобами якого реалізуються онтологічні перетворення різних інформаційних моделей.
Опис
Ключові слова
онтологія, натуральна система, таксономія, двоїстість, бінарне відношення, упорядкованість, властивість
Бібліографічний опис
Приходнюк В. В. Онтологічне представлення функціональності систем / В. В. Приходнюк, О. Є. Стрижак, О. Г. Лебідь // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2016. - Вип. 22. – С. 5-23. – Бібліогр.: 15 назв.
Зібрання