Урбаністика та сталий розвиток урботуризму : логістичний потенціал

Ескіз

Дата

2017

Автори

Смирнов, Ігор Георгійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Нині проблема сталості туризму є загальновизнаною у світі. Це стосується і міського, або урботуризму, пов'язаного з великим напливом туристів до міст, насамперед, столичних, що спостерігається практично в усіх країнах світу. У таких містах спостерігається підвищена концентрація туристів, відповідно - значний туристичний тиск (навантаження) на ресурсну базу туризму. Це призводить до швидкого «зносу» туристичних об'єктів в містах, а на їх відновлення потрібно багато часу і коштів. Тому актуальною є проблема регулювання туристопотоків у містах на підставі логістичних підходів. Саме на цій основі автором розроблено логістичну теоретичну концепцію сталого розвитку туризму в містах, яка практично перевірена на прикладі таких міст України, як Київ та Львів [1, с.188]. Туристичне перенавантаження міст має й інший наслідок - це різке зростання обсягу відходів. З цим вже зіштовхнувся Львів, туристичний рекорд якого (2,6 млн туристів у 2016 р. - перше місце серед міст України) співпав з початком «сміттєвої» кризи. У той же час Київ репрезентує ефективний «рецепт» вирішення проблеми накопичення та переробки міських відходів, включаючи туристичні «залишки». З початку XXI ст. туризм у містах, за визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації, став ключовим чинником розвитку міста та його господарства. Це стало підґрунтям для досліджень з теоретичного осмислення феномену міського туризму у всій його складності та спроб практичного впровадження результатів цих досліджень. На даний час, незважаючи на досить ґрунтовне висвітлення даної проблематики, однозначного тлумачення сутності й змісту цього поняття поки що не існує. Це пов’язане, насамперед,з диференційованими підходами у різних країнах до визначення міста та туристичної діяльності у міському середовищі.

Опис

Ключові слова

урботуризм, урбаністика, сталий розвиток урботуризму

Бібліографічний опис

Смирнов І. Г. Урбаністика та сталий розвиток урботуризму : логістичний потенціал / І. Г. Смирнов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 262-267. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset