Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності

Ескіз

Дата

2020-12-30

Автори

Гунченко, Оксана Миколаївна
Волошкіна, Олена Семенівна
Кравченко, Марина Василівна
Корінний, Володимир Ілліч

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті обґрунтовано зв'язок між екологічною безпекою та енергетичною ефективністю – як основними складовими на шляху до сталого розвитку суспільства. Розглянуто існуючі підходи до визначення сутності екологічної безпеки, деталізовано її характерні риси, обґрунтовані основні практичні принципи її забезпечення, а також показані перспективні напрямки подальшого розвитку системи міжнародної екологічної безпеки. Наведено загальну схему організації системи екологічної безпеки при звичайному стані навколишнього середовища, яка має опиратися на три складові: контроль, регулювання і впровадження заходів безпеки. Показано, що максимальні зусилля мають бути зосереджені на прийнятті управлінських рішень на підставі аналізу існуючих ризиків та прогнозу нових потенційних загроз, які є невід’ємною складовою діяльності людини. Важливим етапом продуктивної системи менеджменту є використання найліпших доступних технологій, який не потребує жорсткої регламентації діяльності та надає свободу вибору шляхів досягнення поставленої цілі, спираючись на надсучасні технологічні та організаційні розробки та їх вдале поєднання. Обґрунтовані конкурентні переваги та ряд недоліків від впровадження системи екологічного управління на підприємстві, зокрема в галузі енергетики. В роботі наведені базові закони України в галузі екологічної безпеки, а також державні стандарти України серії міжнародного стандарту ISO 14000. Узагальнено основні етапи менеджменту в сфері екологічної безпеки, які опираються на цикл Шухарда-Демінга та представлені в моделі системи управління екологічною безпекою за стандартом ДСТУ ISO 14001:2015.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, енергетична ефективність, менеджмент, сталий розвиток, найліпші доступні технології, законодавча база, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності / О. М. Гунченко, О. С. Волошкіна, М. В. Кравченко, В. І. Корінний // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2020. – № 4 (36). - С. 5 - 19. - Бібліогр. : 12 назв. URL : http://es-journal.in.ua/article/view/222671/222926

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced