Вплив розміщення системи аерації на ефективність очищення стічних вод у біореакторах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Жукова, В. С.
Саблій, Л. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Досліджено спосіб підвищення окисної потужності за амонійним азотом біореакторів за рахунок розміщення системи аерації перпендикулярно руху струменів повітря відносно руху стічних вод. Наведено експериментальні дані та конструктивні параметри установки. У результаті дослідження визначено, що забезпечується збільшення окисної потужності на 30-40% на початковій стадії аеробного процесу та ефективність видалення амонійного азоту 98,4-99,8 % у порівнянні із поздовжнім розміщенням аераторів при таких же умовах процесу, що дозволяє зменшити розміри споруд та збільшити ефективність видалення спо- лук азоту зі стічних вод.
Опис
Ключові слова
стічні води, окисна потужність, іммобілізовані мікроорганізми
Бібліографічний опис
Жукова В. С. Вплив розміщення системи аерації на ефективність очищення стічних вод у біореакторах / В. С. Жукова, Л. А. Саблій // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / МОН України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12 . – С. 83 - 88. – Бібліогр.: 4 назв.
Зібрання