Problemy polityki regionalnej kościołów prawosławnych w centralnej europie

Ескіз

Дата

2018

Автори

Małkiewicz Andrzej

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Centralna Europa jest zróżnicowana wyznaniowo, w poszczególnych krajach działa niekiedy kilka konkurencyjnych kościołów prawosławnych. Kościoły te uznają honorowe pierwszeństwo Patriarchy Konstantynopola, nazywanego Patriarchą Ekumenicznym (Архієпископ Константинополя – Нового Риму і Вселенський Патріарх). Ich samodzielność – autokefalia – wyraża się w niezależności hierarchii od jakiejkolwiek innej władzy kościelnej oraz lokalnych zwyczajach i obrzędach. Na czele każdego stoi metropolita, powoływany zgodnie z wewnętrznymi przepisami danego kościoła, stosowany wobec niektórych tytuł patriarchy jest wyrazem szczególnego szacunku. O nadaniu autokefalii decyduje Patriarcha Ekumeniczny. Niekiedy, zamiast niego usiłował decydować patriarcha moskiewski. „Spory między Kościołami mają wyraźne zabarwienie polityczne, co w znacznym stopniu wyjaśnić można konfliktami między partiami i ruchami politycznymi [...] są logicznym skutkiem niezdrowej polityki państwowej, narodowościowej i religijnej, prowadzonej w poprzednich dziesięcioleciach”

Опис

Ключові слова

kościołów prawosławnych

Бібліографічний опис

Małkiewicz Andrzej. Problemy polityki regionalnej kościołów prawosławnych w Centralnej Europie / Małkiewicz Andrzej // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 109 - 116.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset