Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Проаналізовано форми навчання у вищих навчальних закладах. Встановлено, що велика кількість наявних сценаріїв навчання ускладнює автоматизацію управління навчальним процесом. Запропоновано створення багатосценарної системи управління навчальним закладом. Наведено характерні риси багатосценарного навчання.
Опис
Ключові слова
процес навчання, сценарій навчання, багатосценарне навчання, система управління навчальним закладом, багатосценарна інформаційна технологія, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Рафальська О. О. Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах / О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 144-147. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання