Саморегульована система інтегрального простору в структурі начальних корпусів вищих навчальних закладів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мартинів, О. О.
Лінда, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена детальному аналізу такого важливого елементу структури навчальних корпусів ВНЗ, як інтегральний простір. Визначено передумови виникнення, встановлено, розглянуто функціональне наповнення, а також зроблені висновки та сформовано дві моделі функціонального наповнення інтегрального простору.

Опис

Ключові слова

інтегральний простір, атріум, вищий навчальний заклад, навчальний корпус, функціонально-планувальна схема, функціональне наповнення, модел, интегральное пространство, атриум, высшее учебное заведение, учебный корпус, функционально-планировочная схема, функциональное наполнение, модель, integral space, atrium, higher educational institution, educational building, functional-planning scheme, functional filling, model

Бібліографічний опис

Мартинів О. О. Саморегульована система інтегрального простору в структурі начальних корпусів вищих навчальних закладів / О. О. Мартинів, С. М. Лінда // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 120-126. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced