Проблеми системного аналізу процесів очищення стічних вод

Ескіз

Дата

2016

Автори

Єремєєв, Ігор Семенович
Дичко, Аліна Олегівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Системний аналіз процесів очищення стічних вод включає управління процесами на підставі складання евристик із визначенням страт, множини станів, обчислення можливих станів, ступенів можливості їх реалізації та імовірних наслідків цієї реалізації; визначення прирощення евклідової відстані між парами реальних станів, що спостерігаються і знаходяться поруч одне до одного на певному часовому інтервалі, а також імовірності та можливості такого переходу і рушійних сил, що його спричиняють. Рішення про необхідні регулюючі дії для підвищення ефективності очищення стоків приймається на підставі вибору методом Монте-Карло. Забезпечення якості очищення стічних вод шляхом управління системою очисних споруд передбачає спостереження станів та ступенів можливості цих станів; визначення станів, які є неможливими згідно з додатковою інформацією; передбачення станів, які не спостерігаються, але принципово можливі. Розроблений підхід до аналізу процесів очищення стічних вод базується на використанні нечітких даних і дозволяє розробити евристики для опрацювання керуючих впливів з метою покращання результатів діяльності очисних споруд. Визначення принципово можливих станів, які не можна зафіксувати онлайн, можуть вплинути у глобальному сенсі на систему та її показники, а також надають змогу оцінити їхню можливість і наступні наслідки. Розроблені евристики дозволяють підвищити якість процедур очищення стічних вод в умовах невизначеності та дії чинників, які слабко піддаються оцінюванню.

Опис

Ключові слова

стічні води, очищення, невизначеність, стан системи, страти, гіпотези, евристики

Бібліографічний опис

Єремєєв І. С. Проблеми системного аналізу процесів очищення стічних вод / І. С. Єремєєв, А. О. Дичко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 170-175. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced