Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто моделі діагностики відмов будівельних конструкцій будівель та вибір стратегії їх відновлення в умовах невизначеності. Вирішення цих завдань дозволить значно підвищити ефективність функціонування об'єктів будівництва за рахунок зниження кількості відмов. Для забезпечення надійності будівель необхідним є комплексний аналіз процесів накопичення пошкоджень, контроль експлуатаційних характеристик. Це вимагає розробки методів і засобів діагностування роботи об'єктів, що досліджуються. В задачах діагностики, прийняття рішень може бути забезпечено за допомогою діагностичних моделей різних типів, в яких використовуються наближені міркування, що базуються на нечіткій логіці. При різних впливах на конструкції під час експлуатації проводиться ідентифікація дефектів і оцінюється прогноз їх розвитку. У свою чергу, розробка діагностичних моделей є основою бази знань експертних систем. Розглянуті діагностичні моделі можуть бути використані для формування бази знань і діагностування будівельних конструкцій.
Опис
Ключові слова
надійність будівель, стратегія відновлення, лінгвістичні діагностичні моделі, нечіткі правила, нейронні мережі, бази знань, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, О. І. Баліна, О. В. Доля // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 155-159. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання