Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу підприємств будівельної галузі: проблеми та шляхи формування

Ескіз

Дата

2014

Автори

Лагутін, Геннадій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано основні підходи до визначення економічної сутності категорії «інновація», досліджено концептуальний підхід до терміну «інноваційний провайдинг». Шляхом узагальнення та систематизації відомих підходів до визначення сутності інноваційних процесів розкрито їх сутність та економічну природу, яка обумовлює їх специфічність застосування інноваційного провайдингу для підприємств будівельної галузі. Доведено, що при зіставленні дефініції «інновація» та етапів інноваційного циклу простежується неузгодженість. Запропоновано двовимірну модель перебігу інноваційного процесу (за горизонтальною та вертикальною дифузією), яка враховує відмінності, обумовлені різними типами корпоративних зв’язків будівельних підприємств.

Опис

Ключові слова

інновація, інноваційний провайдинг, інноваційний потенціал, будівельні підприємства, інвестиційний проект, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Лагутін Г. В. Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу підприємств будівельної галузі: проблеми та шляхи формування / Г. В. Лагутін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 73-80. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset