Державна інформаційна політика на непідконтрольних теріторіях України

Ескіз

Дата

2015

Автори

Семченко, Ольга Владиславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Головною і небезпечною загрозою політичній стабільності України на цей час є російська агресія під керівництвом В. Путіна, у результаті якої був захоплений український Крим та окупована значна частина Донбасу. Росія робить усе для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, порушення територіальної цілісності України, зміни конституційного устрою, забезпечення зовнішнього впливу на процес прийняття державних рішень. Плани щодо дестабілізації України не приховуються керівництвом Росії.

Опис

Ключові слова

непідконтрольні території України, російська агресія, державна інформаційна політика

Бібліографічний опис

Семченко О. В. Державна інформаційна політика на непідконтрольних теріторіях України / О. В. Семченко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 192-196. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced