Перспективи інтеграції ДГМ України у світову гравіметричну мережу

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі проаналізовано історичні аспекти становлення та сучасний стан функціонування державної гравіметричної мережі України. Розглянуто гравіметричні мережі сусідніх європейських країн – Польщі і Німеччини та порівняно їх із ДГМ України. Обґрунтовано потребу у створенні високоточної гравіметричної мережі України. Подано рекомендації щодо модернізації ДГМ України з метою її інтеграції у світову та європейську гравіметричні мережі.
Опис
Ключові слова
державна гравіметрична мережа України, точність гравіметричних мереж, гравіметичне знімання, кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру
Бібліографічний опис
Король П. П. Перспективи інтеграції ДГМ України у світову гравіметричну мережу / П. П. Король, П. В. Манько // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63 - С. 7-13. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання