Значення професійно спрямованих завдань у навчанні фізики фахівців будівельної галузі.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бурдейна, Н.Б.
Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПП « Ексклюзив – систем»

Анотація

Будівельна галузь України протягом останніх років, після деякого спаду, демонструє досить активний та інтенсивний розвиток, впроваджуючи інноваційні світові технології, що вимагає від фахівців цієї галузі високого професіоналізму, вміння самоосвіти впродовж життя та креативних підходів до вирішення професійних питань. Вищі будівельні навчальні заклади мають здійснювати фахову підготовку випускників, яка передбачає набуття студентами теоретичних знань, формування практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності. Якість освіти молодого спеціаліста визначається не лише теоретичною підготовкою з фундаментальних та спеціальних дисциплін, а й умінням здобувати, опрацьовувати отриману інформацію, використовувати її для розв’язування конкретних задач та приймати відповідальні компетентні рішення. Дисципліна «Фізика» у вищих будівельних навчальних закладах є не лише загальноосвітньою, а й фундаментальною, оскільки відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти мають знати методи і засоби фізичних вимірювань, визначення та одиниці вимірювання фізичних величин, фізичні явища, закони та закономірності фізики, а також уміти давати фізичну оцінку явищ і процесів, використовуючи знання з різних розділів фізики; давати фізичну оцінку екологічної, конструктивної та експлуатаційної надійності елементів мереж та будівельних споруд на основі випробувань і вимірювань, використовуючи відповідні фізичні методики; в умовах виробничої діяльності при проектуванні елементів господарських мереж та будівельних споруд робити аналіз закономірностей фізичних процесів на основі досліджень для вибору методик визначення технічних параметрів. Навчання фізики має бути професійно спрямованим при підготовці сучасних фахівців будівельної галузі.

Опис

Ключові слова

професійно - спрямовані завдання, фахівці будівельної галузі, навчання фізики

Бібліографічний опис

Бурдейна Н.Б., Петруньок Т.Б. Значення професійно спрямованих завдань у навчанні фізики фахівців будівельної галузі. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Кропивницький, 18 – 19 травня 2018 року. / Відповідальний редактор: С.П. Величко – Кропивницький: ПП « Ексклюзив – систем», 2018. – 5 – 8 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced