Державна влада й місцеве самоврядування : управлінські аспекти взаємодії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Данильян, Олег Геннадійович
Дзьобань, Олександр Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Демократичний устрій базується на створенні такої системи влади й управління, за якої громадяни мають усі можливості для реалізації своїх прав і свобод. Держава і громадянське суспільство здатні забезпечити такі умови, якщо їхні інститути однаково сильні і врівноважені один одним.
Опис
Ключові слова
державна влада, місцеве самоврядування, демократичний устрій
Бібліографічний опис
Данильян О. Г. Державна влада й місцеве самоврядування : управлінські аспекти взаємодії / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 29 - 34.