Державна влада й місцеве самоврядування : управлінські аспекти взаємодії

Ескіз

Дата

2017

Автори

Данильян, Олег Геннадійович
Дзьобань, Олександр Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Демократичний устрій базується на створенні такої системи влади й управління, за якої громадяни мають усі можливості для реалізації своїх прав і свобод. Держава і громадянське суспільство здатні забезпечити такі умови, якщо їхні інститути однаково сильні і врівноважені один одним.

Опис

Ключові слова

державна влада, місцеве самоврядування, демократичний устрій

Бібліографічний опис

Данильян О. Г. Державна влада й місцеве самоврядування : управлінські аспекти взаємодії / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 29 - 34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced