Оцінювання факторів розвитку водної ерозії методом аналізу ієрархій

Ескіз

Дата

2015

Автори

Шквир, І. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

У статті розглянуто використання методу аналізу ієрархій для оцінювання впливу різних факторів на утворення водної ерозії. Було визначено ваги всіх факторів та виділено основні, які мають найбільший вплив на утворення водної ерозії. Також для оцінювання точності розрахунків було визначено індекс узгодженості та відношення узгодженості.

Опис

Ключові слова

багатокритеріальний аналіз, фактори, ваги, метод аналізу ієрархій

Бібліографічний опис

Шквир І. М. Оцінювання факторів розвитку водної ерозії методом аналізу ієрархій / І. М. Шквир // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. - Вип. 20. – С. 98-103. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset